Overview: All teams for WOC 2014

Team Hong Kong - WOC 2014

Men

Kin Wai Lee (27)

Wing Chung Tam (33)

Gerald Yip (39)

Tsz Wai Yu (26)

Women

Wai Lan Iris Lui (34)

Tsz Ying Yu (24)


Place: Trentino/Veneto (ITA)
Dates: July 5th-July 12th 2014

Team overview