Overview: All teams for WOC 2014

Team Hong Kong - WOC 2014

Men

Kin Wai Lee (28)

Wing Chung Tam (34)

Gerald Yip (39)

Tsz Wai Yu (26)

Women

Wai Lan Iris Lui (35)

Tsz Ying Yu (25)


Place: Trentino/Veneto (ITA)
Dates: July 5th-July 12th 2014

Team overview