Overview: All teams for WOC 2014

Team Hong Kong - WOC 2014

Men

Kin Wai Lee (32)

Wing Chung Tam (38)

Gerald Yip (44)

Tsz Wai Yu (31)

Women

Wai Lan Iris Lui (39)

Tsz Ying Yu (29)


Place: Trentino/Veneto (ITA)
Dates: July 5th-July 12th 2014

Team overview