Overview: All teams for EOC 2016

Team Russia - EOC 2016

Men

Sergey Dobrynin (28)

Andrey Khramov (43)

Andrey Kozyrev (30)

Vladislav Malyshev (28)

Dmitrii Nakonechnyi (33)

Valentin Novikov (49)

Dmitrii Poliakov (29)

Artem Popov (32)

Konstantin Serebryanitskiy (29)

Nikita Stepanov (28)

Gleb Tikhonov (31)

Dmitriy Tsvetkov (40)

Women

Anna Dvorianskaia (26)

Natalia Efimova (40)

Natalia Gemperle (33)

Svetlana Mironova (37)

Julia Novikova (43)

Irina Nyberg (40)

Nadezhda Orlova (35)

Ekaterina Nikitina (36)

Anastasia Rudnaya (33)

Inna Somova (39)

Anastasiya Tikhonova (33)

Galina Vinogradova (45)


Place: Jesenik (CZE)
Dates: May 20th-May 28th 2016

Team overview