Overview: All teams for WOC 2015

Team Russia - WOC 2015

Men

Andrey Khramov (41)

Andrey Kozyrev (29)

Dmitrii Nakonechnyi (31)

Leonid Novikov (38)

Valentin Novikov (48)

Dmitrii Poliakov (28)

Artem Popov (31)

Gleb Tikhonov (29)

Dmitriy Tsvetkov (39)

Women

Natalia Efimova (39)

Natalia Gemperle (31)

Svetlana Mironova (36)

Tatyana Riabkina (42)

Anastasia Rudnaya (31)

Anastasiya Tikhonova (31)

Galina Vinogradova (43)


Place: Inverness (GBR)
Dates: July 31st-August 8th 2015

Team overview