Overview: All teams for EOC 2018

Team Russia - EOC 2018

Men

Sergey Dobrynin (23)

Andrey Khramov (38)

Valentin Novikov (44)

Dmitrii Poliakov (24)

Artem Popov (27)

Dmitriy Tsvetkov (35)

Women

Anna Dvorianskaia (21)

Natalia Gemperle (28)

Svetlana Mironova (32)

Julia Novikova (38)

Tatyana Riabkina (38)

Anastasia Rudnaya (28)

Anastasiya Tikhonova (28)

Galina Vinogradova (40)