Overview: All teams for WOC 2017

Team Japan - WOC 2017

Men

Kohei Kamijima (27)

Mutsuki Matsushita (30)

Toshiyuki Matsuzawa (50)

Hirokazu Osaki (31)

Yuta Tanikawa (34)

Women

Hinako Inage (29)

Yoshie Katsuyama (26)

Saho Miyakawa (29)

Sayaka Onozawa (29)

Azusa Yanagawa (31)