Overview: All teams for WorldGames 2017

Team Estonia - WorldGames 2017

Men

Kristo Heinmann (28)

Kenny Kivikas (26)

Women

Evely Kaasiku (24)

Annika Rihma (33)