Overview: All teams for WOC 2019

Team China - WOC 2019

Men

YaoWen HU (21)

Tang JianDa (23)

Xiaoming Liang

Xiao Tang (21)

Li ZhuoYe (25)

Women

Wu JianFei (26)

YongYu LI (22)

Xiong Yan (23)

Xueqin Yang (20)

Jiayi Zheng