Overview: All teams for WOC 2017

Team China - WOC 2017

Men

Cheng Chen (25)

YaoWen HU (23)

MingHao LI (24)

Pingwei Liao (25)

XiaoMing Liu (37)

PengYuan Peng (22)

Xiao Tang (23)

Xiaowang Yang (25)

Women

QianTing Cheng (26)

Shuangyan Hao (34)

XinYi LI (23)

YongYu LI (24)

Yi Ouyang (24)

Yan Wang (23)

SiYi Zheng (23)