Overview: All teams for JWOC 2017

Team Chinese Taipei - JWOC 2017

Men

Boyuan Huang (22)

Chin Ti Lin (21)

Yen Wen Chen (25)

Women

Minhuei Huang (21)

Kuan Yu Lin (25)