Overview: All teams for JWOC 2017

Team Chinese Taipei - JWOC 2017

Men

Boyuan Huang (18)

Chin Ti Lin (17)

Yen Wen Chen (20)

Women

Minhuei Huang (17)

Kuan Yu Lin (20)