Overview: All teams for JWOC 2017

Team Japan - JWOC 2017

Men

Go Inamori (25)

Ryunosuke Iwai (25)

Seiya Morikiyo (21)

Yuki Nitami (25)

Akihiro Shiina (23)

Kouhei Ueno (25)

Women

Honami Inagaki (25)

Yuka Kawamura (25)

Kaho Kotake (25)

Suzu Masuzawa (25)

Wakana Miyamoto (24)

Hinano Takahashi (25)