Overview: All teams for JWOC 2017

Team Hong Kong - JWOC 2017

Men

Yau Man Chu (21)

Chun Ho Li (24)

Chit Hei Shiu (24)

Women

Cho Yu Lam (24)

Yi Shan Wong (19)

Hei tung Leung (21)

Ying Yau Chu (19)