Overview: All teams for JWOC 2017

Team Bulgaria - JWOC 2017

Men

Boyan Ivandzhikov (17)

Valentin Shishkov (20)

Stefan Yordanov (19)

Women

Mariya Dermendzhieva (17)

Andreya Dyaksova (17)

Borislava Mitkova (17)