Overview: All teams for JWOC 2017

Team Bulgaria - JWOC 2017

Men

Boyan Ivandzhikov (18)

Valentin Shishkov (20)

Stefan Yordanov (20)

Women

Mariya Dermendzhieva (18)

Andreya Dyaksova (18)

Borislava Mitkova (18)